Velkomstfolder – nye medlemmer (herunder privatlivspolitik)

Velkommen i Randers KFUM Håndbold

Sæsonen 2023/24 i Randers KFUM Håndbold

Vi byder velkommen til en klub hvor sport og hygge går hånd i hånd. Vi er en breddeklub, og moderklub til Randers HK, som er en overbygning for senior, U17 og U19.  Vi er pt. knap 150 medlemmer fordelt på ca. 10 forskellige hold fra de mindste U3 spillere (årgang 2018-2020) til de ældste seniorspillere på +50.

Randers KFUM håndbold er baseret på frivillige og ulønnede trænere og ledere, der efter bedste evne bruger deres fritid til alles bedste.

Vi lægger stor vægt på at skabe en klub med gode sociale og sportslige rammer for at alle – herunder også at skabe et stort netværk for spillere, trænere, ledere og forældre.

Lidt praktiske oplysninger:

  • alle spillere i U3 til og med U8 får bolde udleveret til træning
  • alle spillere fra U10 til og med senior skal medbringe egen bold. Du kan godt træne de første gange uden egen bold.

Klubbens hjemmeside er www.randers-kfum.dk – vi er desuden på facebook i gruppen ”Randers KFUM håndbold”. Hjemmesiden og facebookgruppen opdateres med billeder, nyheder og praktisk info.

Du er altid velkommen til at træne med nogle gange for at se om du ønsker at indmelde dig. Ingen kan dog deltage i kampe uden at være indmeldt.

Udover kontingentet vil der normalt være egenbetaling til op til 2 stævner og en mindre betaling til diverse arrangementer som eksempelvis julefrokost, fastelavn, afslutningsfester mv. De hold, der bruger harpiks får et ”startkit” i medicintasken ved sæsonstart, men samler herefter selv ind til køb af harpiks via klubben.

Klubben ”bor” på Nørrevangsskolen – dvs. vi lejer skolens hal. Derfor har skolen selvfølgelig førsteret til deres egen hal. Derfor er der i løbet af året enkelte aflysninger – én uge i sen efteråret pga. terminsprøver, en uge i starten af februar pga. skolefest/komedie – og i maj pga. eksamen. Her forsøger holdene altid at arrangerer udekampe, træningskampe eller en spontan bowling tur mv.

Turnering:

Håndbold for de yngste hold skal ikke være resultatorienteret, hvorfor det er vigtigt, at holdene tilmeldes i rækker, der passer til deres niveau. Vi har ikke ”brug for” at kunne fortælle om alle vores AA-tilmeldinger – medmindre vi rent faktisk har et hold på AA-niveau

Klubbens hold i U10- U19 tilmeldes i JHF turneringen og deltager normalt i 2 eksterne stævner med overnatning før og efter turneringen. Flere hold deltager i et 1 dags julestæve. De yngste spillere U4-U5 deltager evt. et i par stævner i løbet af året (eller spiller træningskampe) og U6-U7 deltager i 5 stævner årligt under JHF (typisk lørdage kl. 10-15). Trænerne for de yngste hold gør en stor indsats for at melde kampdatoer ud så snart de er fastlagt.

Målsætning for Randers KFUM håndbolds ungdomsafdeling

Det er vores målsætning at skabe en stor velfungerende ungdomsafdeling, hvor børnene trives og hvor forældrene føler sig velkomne, og trygt kan overlade deres børn til vores træner- og lederstab.

I det daglige sætter vi de menneskelige kvaliteter i højsædet. Vi skal have plads til alle, som vil indgå i et forpligtende fællesskab, som igen bygger på tillid og åbenhed.

Langt hovedparten af vores frivillige trænere og ledere er nuværende eller tidligere seniorspillere eller forældre med stort kendskab til håndbold fra sidelinjen.  De har valgt at gå ind i foreningsarbejdet, fordi de kan lide at arbejde med børn, unge og idræt – og de er gode til det!  Vi har også mange unge trænere – nogle ”kan det” fra start – andre skal have lidt tid til at lære det. Hav respekt for at træneropgaven kan – og vil blive løst forskelligt. Vi er sikre på, at alle gør deres bedste…

Forældresamarbejde

Randers KFUM håndbold vil aktivere forældre i deres børns fritidsaktivitet – større forældreinteresse – større lyst vil børnene have for at dyrke sin sport.

Randers KFUM håndbold forventer, at forældrene stiller sig til rådighed for kørsel til udekampe m.v., samt giver en hånd med en enkelt gang pr. sæson til opstillings af stoleborde, oprydning efter fest, madlavning til vores årlige besøg af 100 norske trænere og spillere. Vi forventer denne hjælp – ellers hænger det på trænere og bestyrelsen, der varetager en masse opgaver i forvejen;-)

Randers KFUM håndbold vil gerne ”opdrage” forældrene til på en god og fair måde at bakke sit barn op i sin sport frem for en råbende og dirigerende optræden. Man må også gerne rose et andet barn. Vi ser gerne, at evt. ”lommepenge” gives for en holdindsats – og opfordrer til at ”målpenge” helt undlades.

Forældre og tilskuere til kampe kan af dommeren blive udvist af idrætshallen samt indberettet til JHF, hvis de udviser dårlig opførsel og mangel på fairplay. En indberetning af dommeren for dårlig opførsel medfører automatisk en bøde til klubben. I Randers KFUM håndbold vil bøden straks blive opkrævet hos den pågældende synder.

Sponsorer

Vi har i Randers KFUM håndbold mange sponsorer, som vi håber, at du vil støtte til gavn for Randers KFUM håndbold samt dig selv.

Vi vil gerne opfordrer alle til brug af vores hovedsponsor Sparekassen Kronjylland samt Redmark (tidl. Dansk Revision), Abyg & Montage, Stark A/S, Timm Mølber, Hos Anne Marie eller hos Ok Benzin, hvor man ved at vælge “Randers KFUM IF” (gl. titel) får OK Benzin til at yde et bidrag pr. liter benzin. Se mere på hjemmesiden under sponsorer – tilbud

Der er dog altid plads til flere sponsorer, især i forhold til spilletøj, så vi er altid åbne for nye tiltag – kontakt bestyrelsen herom.

Randers KFUM Håndbold afholder hver jul et stor julebanko (sæt kryds lørdag 16. december 2023 kl. 13-16). Her indsamler klubben gevinster i løbet af efteråret. Små og større bidrag modtages gerne.

Indmeldelse:

Nye spillere skal via hjemmesiden – i menuen øverst til venstre ”online tilmelding og betaling” oprette sig som ”kunde” i klubben og købe medlemskab på det hold, der ønskes deltagelse på.

Dvs. I fremover kan betragte det at spille håndbold på samme måde som at købe en vare på internettet. Man opretter sig som kunde (= medlem) og betaler for sin vare (= kontingent).

OBS  Har du indenfor de seneste 24 månederne spillet kamp for en anden kamp, så er det vigtigt din træner får besked, idet vi skal have søgt den tidligere klub om din spillertilladelse (spillercertifikat).  Ansøgningen sker elektronisk og din træner sørger for at give info videre. (gælder U9 og opefter, hvor der laves holdkort).

Hvad skal du gøre?

  1. Gå ind under menu “Online tilmelding og betaling
  2. Læs og følg vejledningen
  3. Udfyld persondata og afslut med betaling (der kan betales med flere forskellige kort m.v.)
  4. Når ovenstående er gjort, er du tilmeldt det ønskede hold, betaling er gennemført og regnskab er bogført, og vi har modtaget alle nødvendige persondata

Alkohol politik

Randers KFUM håndbold tillader ikke børne– og ungdomshold (under 18 år) at drikke alkohol i forbindelse med sport. Det er trænerens og holdlederens ansvar at dette overholdes.

Pædofili politik

Overgreb må ikke finde sted, men det må heller ikke ske, at klublivet inficeres af mistænksomhed, der forhindrer de mange frivillige i at udføre deres primære opgave, nemlig at organisere håndbold og formidle glæde og fællesskabsfølelse til de mange børn og unge, som spiller håndbold i vores forening. Vi ønsker ikke at opsætte regler for hvilke køn, der træner hvilke hold – og hvem der må være på tur med hvilke hold.

Hvert år indhenter vi oplysninger om vores trænere og ledere i Det Centrale Kriminalregister. Vi henviser til vores lovpligtige informationsfolder om pædofili politik.

På bestyrelsens vegne

Stine Schytte

/opdateret 6. august 2023