Velkomstfolder (herunder privatlivspolitik)

Informationsfolder

Velkommen i Randers KFUM håndbold
Randers KFUM håndbold

(Privatlivspolitik indsat nederst)

Velkommen i Randers KFUM håndbold
Vi byder dig velkommen i klubben, og håber du vil få mange gode oplevelser sammen med andre børn og unge.

Vi er en mellemstor breddeklub, og moderklub til Randers HH og Randers HK, som udfolder sig på eliteplan for herre- og damesenior, U18 samt U16.

Randers KFUM håndbold er baseret på frivillige og ulønnede trænere og ledere, der efter bedste evne bru- ger deres fritid til alles bedste.

Vi lægger stor vægt på at skabe en klub med gode sociale og sportslige rammer for at alle – herunder også at skabe et stort netværk for spillere, trænere, ledere og forældre.

Denne lille folder er ment som en information og hjælp til nye medlemmer, men kan også være til gavn for nuværende medlemmer. Vi vil med denne folder fortælle om klubben og bringe nogle praktiske oplysninger, som kan være til gavn.

Med adresselister på trænere og udvalg har vi forsøgt at gøre det nemt, at komme i kontakt med de rigtige personer.

Folderen besvarer imidlertid ikke alle spørgsmål. Heldigvis – der skal også være plads til dialog i det daglige mellem spillere, trænere, ledere og forældre i klubben. Med denne dialog besvares mange spørgsmål, men der opstår også mange ideer som kan anvendes i det videre arbejde for ungdommen i Randers KFUM håndbold.

På vores hjemmeside www.randers-kfum.dk vil du kunne finde oplysninger og trænere og ledere samt op- lysninger om kommende arrangementer m.v. i Randers KFUM håndbold.

Vi håber derfor, at du må blive en synlig og aktiv del af klubben, og ikke mindst håber vi, at du vil komme med forslag og ideer til vort arbejde. Det er en at de måder vi kan forbedre os på.

Husk, vort arbejde er for børnene og skulle gerne være med til ”at skabe gode oplevelser for alle i klubben især for børn og forældre med en indholdsrig fritidsinteresse”.

Indmeldelse og kontingent

Det kan være svært at vælge blandt alle de muligheder der findes af fritidsmuligheder, og de påvirkninger der kommer fra kammerater. Randers KFUM håndbold vil gerne hjælpe både børnene og især forældrene ved at tilbyde den første måned som prøve tid uden økonomiske omkostninger.

Kontingent bliver opkrævet 2 gange årligt i henholdsvis september og januar. Vi forventer rettidig indbetaling af kontingent.

Indmeldelse vil ske via særskilt indmeldelsesblanket, der udleveres af træner/holdleder.

Udmeldelse kan ske hos træner/holdleder eller bestyrelsen.

Kontingentsatser se her:  http://www.randers-kfum.dk/kontigentsatser/

 

Øvrige praktiske oplysninger

Håndbold for de yngste hold skal ikke være resultatorienteret, hvorfor det er vigtigt, at holdene tilmeldes i rækker, der passer til deres niveau.

Klubbens hold tilmeldes i JHF turneringen og deltager i en række stævner før og efter turneringen. For de yngste spillere U4, U6 og U8 deltager udelukkende i stævner under JHF og RGI, da en egentlig turnering først påbegyndes i U10.

Hvert år i forbindelse med opstarten i august/september tilbyder Randers KFUM håndbold og Randers Sport et træningssæt med navn og KFUM logo til favørpris.

Alle ungdoms- og seniorspillere (dog ikke U4, U6 og U8) skal selv medbringe en håndbold og vanddunk til træning og kamp. Randers KFUM håndbold udbyder i samarbejde med Randers Sport håndbolde til favør- priser.

Holdene skal selv sørge for harpiks, tape, isposer m.v., som kan købes i klubben til favørpriser. Ved sæson- start får alle hold udleveret en medicintaske med startindhold.

Al kørsel til udekampe m.v. sker som forældrekørsel.

Målsætning for Randers KFUM håndbolds ungdomsafdeling

Det er vores målsætning at skabe en stor velfungerende ungdomsafdeling, hvor børnene trives og hvor forældrene føler sig velkomne, og trygt kan overlade deres børn til vores træner- og lederstab.

Der er sportslige målsætninger for hver aldersgruppe, som skal være gennemgået når oprykning til en anden aldersgruppe skal finde sted. Disse omhandler: taktik, fysik, teknik, og en smule psykologi.

Sociale aktiviteter

Det er vigtigt, at der laves aktiviteter ”uden for banen” for at styrke kammeratskabet i form af fælles sociale aktiviteter for spillere, ledere og forældre. Det vil være opstartsarrangementer, jule- arrangement, sæsonaf- slutning. Det gør klubben spændende og attraktiv og tiltrækker nye medlemmer.

Alkohol politik

Randers KFUM håndbold tillader ikke børne– og ungdomshold (under 18 år) at drikke alkohol i forbindelse med sport. Det er trænerens og holdlederens ansvar at dette overholdes.

Pædofili politik

Overgreb må ikke finde sted, men det må heller ikke ske, at klublivet inficeres af mistænksomhed, der for- hindrer de mange frivillige i at udføre deres primære opgave, nemlig at organisere håndbold og formidle glæde og fællesskabsfølelse til de mange børn og unge, som spiller håndbold i vores forening.

I det daglige sætter vi de menneskelige kvaliteter i højsædet. Vi skal have plads til alle, som vil indgå i et for- pligtende fællesskab, som igen bygger på tillid og åbenhed.

Langt de fleste frivillige trænere og ledere er deres opgave voksen. De har valgt at gå ind i foreningsarbej- det, fordi de kan lide at arbejde med børn, unge og idræt – og de er gode til det! Desværre tiltrækkes pædofile af de miljøer, hvor børn og unge færdes, det gælder også vores område håndboldhallen – sport og idræt generelt.

Vi har alle – også frivillige i idrætslivet – ansvar for at beskytte børn og unge mod seksuelle overgreb. Og vi har et ansvar for, at der i Randers KFUM håndbold fortsat skal være et sted, hvor trænere, ledere, børn og unge kan mødes og opleve spænding, glæde og fællesskab.

Hvert år indhenter vi oplysninger om vores trænere og ledere i Det Centrale Kriminalregister. Vi henviser til vores informationsfolder om pædofili politik.

Forældresamarbejde

Randers KFUM håndbold vil aktivere forældre i deres børns fritidsaktivitet – større forældreinteresse – større lyst vil børnene have for at dyrke sin sport.

Randers KFUM håndbold forventer, at forældrene stiller sig til rådighed for kørsel til udekampe m.v.
Randers KFUM håndbold vil ”opdrage” forældrene til på en god og fair måde at bakke sit barn op i sin sport frem for en råbende og dirigerende optræden. Man må også gerne rose et andet barn.

Forældrene skal vide det er træneren der bestemmer.

Forældre og tilskuere til kampe kan af dommeren blive udvist af idrætshallen samt indberettet til JHF, hvis de udviser dårlig opførsel og mangel på fair play. En indberetning af dommeren for dårlig opførsel medfører au- tomatisk en bøde til klubben. I Randers KFUM håndbold vil bøden straks blive opkrævet hos den pågælden- de synder.

Det at skabe positive oplevelser for børn med forældrenes interesse og deltagelse skaber nogle glade børn.

Træningstider og -sted

Randers KFUM håndbold træner og spiller hjemmekampe på Nørrevangsskolen, Glentevej 15, 8930 Randers NØ

Træningstider for de enkelte hold fremgår af vores hjemmeside www.randers-kfum.dk samt ved opslag i klublokalet på Nørrevangsskolen.

Sponsorer

Vi har i Randers KFUM håndbold mange sponsorer, som vi håber, at du vil støtte til gavn for Randers KFUM håndbold samt dig selv.

Der er dog altid plads til flere sponsorer, så vi er altid åbne for nye tiltag – kontakt bestyrelsen herom

Privatlivspolitik

Bilag 1 – Privatlivspolitik for Randers KFUM Håndbold (vedr. dataforordning)